Med LUX FORMOSA™ får du sex typer av behandlingsmöjligheter i ett handtag.

Med bättre teknologi ger LUX FORMOSA™ säkrare och effektivare behandlingar